תשתיות ואנרגיה


                   


דוראד אשקלון


רגסטאן הודו - תחנה סולרית   

    

קטורה - תחנה פוטוולטאית
הקמת תחנת כוח סולארית - תאשור