תשתיות ואנרגיה


                   


דוראד אשקלון


רגסטאן הודו - תחנה סולרית   

    

קטורה - תחנה פוטוולטאיתתחנת כח תאשור                                  תחנת כח דבירה                                   תחנת כח שדה צבי