שימור ושיקום מבנים


 עד 120 הוד השרון

ניהול ופיקוח על שיקום וחיזוק 12000 מ"ר של חיפוי אבן בקירות מעטפת חיצונית של המבנה.

מהנדס שימור : קרול ווקסלר


 שנקין תל אביב

המבנה עבר שיקום במסגרת פרויקט התחדשות עירונית ושימור מבנים, במימון עיריית תך אביב ובסיוע חברת "עזרה וביצרון".

בוצע שיקום קונסטרוקטיבי לאלמנטי שלד שונים ושיפוץ חזיתות חוץ של המבנה.

אדריכל שימור : עמי אילון

מהנדס שימור : קרול ווקסלר


קינג ג'ורג תל אביב

המבנה עבר שיקום במסגרת התחדשות עירונית ושימור מבנים, במימון עיריית תל אביב ובסיוע חברת "עזרה וביצרון".

מהנדס שימור : קרול ווקסלר


יבנה 14 תל אביב 

המבנה עבר שיקום במסגרת פרויקט התחדשות עירונית ושימור מבנים, במימון עיריית תל אביב ובסיוע חברת "עזרה ובצרון". 

בוצע שיקום קונסטרוקטיבי לאלמני שלד שונים ושיפוץ חזיתות חוץ של המבנה.

אדריכל שימור : מנחם כהן

מהנדס שימור : קרול ווקסלר


מלון לונדון ראשון לציון

עריכת סקר הנדסי למבנה מלון לונדון אשר הוקם בסוף המאה ה - 19.

המבנה בנוי לבני כורכר, עבר שיקום מלא והכנסת שלד חדש והתקנת מעלית.

מהנדס שימור : קרול ווקסלר