פרויקטים במגזר העירוני


שיקום כיכר ויצמן - חולון
שיקום רחובות בעיר חולון

פיקוח על טיפול ושיקום רחובות על כל המערכות הקיימות. החלפת תשתיות מים ביוב וניקוז, חידוש תאורה, שיקום וחידוש מדרכות והנחת תשתית לעיר חכמה, שיקום וסלילת מסעות אספלט חדשות. למעשה, טיפול מלא בכל חתך הרחוב בין גדרות המבנים וחידוש התשתית בהתאם לסטנדרט עירוני.