מבני ציבורהקמה של סניפי בנק לאומי והרחבת סניפים קיימים ברחבי הארץ


  • מיגון סניפי בנק דיסקונט בהתאם לדרישות בנק ישראל ופיקוד העורף.

  • הכנת סקרים הנדסיים למבני דרך, גשרים, גשרי שילוט ולחיפוי חוץ בעבור נתיבי  
    ישראל ובנק לאומי.הקמת מקווה טהרה לנשים בכפר סבא