בניה רוויה


השדרה הירוקה באזור

בניית קומפלקס של 4 מגדלי מגורים בני 13 קומות.
300 יחידות דיור ומרתף חניה תת קרקעי בשני מפלסים.