סקרים הנדסיים


סקרים הנדסיים
משרד  ווקסלר מהנדסים מבצע  סקרים הנדסיים למבנים שהוגדרו כמבנים לשימור או אתרים היסטוריים.
במסגרת השתלמותו של המהנדס קרול ווקסלר בלימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה במגמה לשימור המורשת החומרית,
צבר ידע מעמיק נרחב ברמה אקדמית, בתחומי השימור.
הסקרים ההנדסיים אשר מספקת החברה, הם חלק מתיק תיעוד אשר נדרש לכל מבנה לשימור.
הסקר בוחן בצורה ויזואלית את מצבם של אלמנטים בשלד המבנה,
מאתר את הסכימה ההנדסית של המבנה המקורי המצביע על שינויים אשר בוצעו במבנה במהלך השנים
ומתייחס לבעיות הנדסיות שונות במסגרת הכנת הסקר.
לסקרים הנדסיים אלו חשיבות רבה בקבלת החלטות לבעלי המבנה, על אופן שיקום המבנה והדרך היעילה ביותר לניצול זכויות בניה תוך כדי שמירה על אופיו המקורי של המבנה.
הייעוץ ההנדסי למבנים אלו לוקח בחשבון את עקרונות השימור בהתאם לאמנות שימור המבנים המקובלות.

 
דוגמאות לסקרים הנדסיים 

רוטשילד 77 תל אביב                   אחד העם 68 תל אביב                   בריכת המים רמלה ​             בית אימברג 
                                                                                                                                                                 המושבה האמריקאית ת"א